NOMAD nr 3 på väg!

I detta nummer finns artiklar av Andreas Ryve, Ole Skovsmose & Roger Säljö samt Magnus Österholm. Frode Rönning anmäler "Matematik för lærerstuderende – Ypsilon, basisbog". Barbro Grevholm rapporterar om aktiviteter och framtidsplaner i den Nordiska forskarskolan i matematikdidaktik, NoGSME.

Mer information om artiklarna i nummer 3 samt redaktörernas ledare i fulltext finns på NOMADs webbplats, ncm.gu.se/nomad