NOMAD 13(3), 2008. Do students need to learn how to use their mathematics textbooks?

MAGNUS ÖSTERHOLM

Abstract

The main question discussed in this paper is whether students need to learn how to read mathematical texts. I describe and analyze the results from different types of studies about mathematical texts; studies about properties of mathematical texts, about the reading of mathematical tasks, and about the reading of mathematical expository texts. These studies show that students seem to develop special reading strategies for mathematical texts that are not desirable. It has not been possible to find clear evidence for the need of a specific ”mathematical reading ability”. However, there is still a need to focus more on reading in mathematics teaching since students seem to develop the non-desirable reading strategies.

Sammanfattning

Huvudfrågan som diskuteras i denna artikel är om studerande behöver lära sig att läsa matematiska texter. För att besvara denna fråga beskriver och analyserar jag resultat från olika typer av studier kring matematiska texter; studier om egenskaper hos matematiska texter, om läsning av uppgiftstexter och om läsning av förklarande texter. Studierna visar att studerande verkar utveckla speciella lässtrategier för matematiska texter som inte är önskvärda. Det finns inga tydliga bevis för att man behöver utveckla någon sorts ”matematisk läsförmåga”. Dock är det i alla fall nödvändigt att behandla läsning i matematikundervisning eftersom studerande verkar utveckla de icke önskvärda lässtrategierna.

MAGNUS ÖSTERHOLM
Magnus Österholm has a PhD in mathematics education from Linköping University and now works as a research fellow at the Department of Mathematics, Technology and Science Education at Umeå University. He is also a member of Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). His research interests deal with mathematics education at the upper secondary and university levels, where cognitive and metacognitive perspectives are of special interest, together with studying the language in the learning and teaching of mathematics.