Förskolepedagogik med många plus

Svenska högstadieelever har blivit allt sämre på matematik jämfört med ungdomar i andra länder. På Nolängens förskola i Alingsås har man agerat och är nu kommunens första förskola med matematikprofil.

Läs mer, [Alingsås tidning] ...

Förskolan lyfter matematiken, [NCM] ...