90 milj till nationellt NaTe-centrum i Danmark

Med förebild från det norska Naturfagsenteret inrättar nu Danmark ett nationell resurscentrum i naturvetenskap, teknik och hälsa. Satsningen omfattar 65 milj DKK motsvarande 90 miljoner SEK.

Läs mer, [Undervisningsministeriet] ...