Samverkan skola-näringsliv

I början av 2000-talet startades en näringslivsförening med 100 företag i Götene kommun. "Det är lätt att köpa maskiner, men svårare att få folk att komma till industrin. Vi vill öka statusen på våra jobb", säger Bengt-Göran Nilsson på Kinnex AB, ansvarig för det lokala näringslivets samverkan med utbildningsverksamheten i Götene kommun. Att samverka med skolan är att investera i framtiden.

"Vi pratade mycket om det gränslösa klassrummet; till exempel att eleverna ska lära sig matematik, men även få veta hur de kan använda matematiken#, säger Bengt-Göran Nilsson.

Läs mer, [Svenskt näringsliv] ...

Barosso om MNT och skola-näringsliv, [NCM] ...

Skolan är vår viktigaste leverantör, [Volvo, powerpointpresentation] ...