Björklund: Ny betygsskala ökar rättvisan

I går beslutade regeringen om en proposition om en ny betygsskala (prop. 2008/09:66). Propositionen innebär att betygsskalan i samtliga skolformer framöver kommer att innehålla sex steg, A-F, och en sjunde markering, ett streck. De fem stegen A-E betecknar godkända resultat och F icke godkänt resultat. Inget betyg ska ges om underlag för bedömning helt saknas, vilket ska markeras med ett streck.

Läs mer i pressmeddelandet, [Utbildningsdepartementet] ...

Ny betygsskala, [Regeringskansliet] ...

Informationsmaterial, [Regeringskansliet] ...