Åter dags för Sonja Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevskydagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Målet är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Arrangör för dagarna är i år Uppsala universitet.

Läs mer, [Uppsala universitet]

Teknikum-elever till spännande matematikdagar i Uppsala, [Newsdesk] ...