Fler nationella prov i vår

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet kan vi läsa följande:

I dag har regeringen beslutat att nationella prov ska ges såväl tidigare som i fler ämnen. Proven ska ges från och med vårterminen 2009.

- För att kunna sätta in hjälp måste vi tidigt upptäcka de elever som riskerar att halka efter. Med tydliga kontrollstationer blir informationen bättre och fler kommer att få det stöd de har rätt till, säger utbildningsminister Jan Björklund.

I årskurs 3 ska nationella prov ges för att testa basfärdigheterna läsning, skrivning och räkning. Dessutom blir de tidigare frivilliga proven i årskurs 5 obligatoriska.

- Nationella prov i årskurs 3, tydliga kunskapskrav, regeringens läsa-skriva-räkna-satsning, återinförd speciallärarutbildning och ny lärarutbildning stärker lågstadiet, säger utbildningsminister Jan Björklund.

I årskurs 9 tillkommer prov i de naturorienterande ämnena.

- Om Sverige ska vara en kunskapsnation måste resultaten i naturvetenskap förbättras. Nationella prov sätter ämnena i fokus, säger Jan Björklund.

Läs mer, [Utbildningsdepartementet] ...