Rapporter om strukturerade härledningar

Som vi rapporterat tidigare arbetar NCMs samarbetspartners i Finland, Resurscentret IMPEd i Åbo med strukturerade härledningar i matematikundervisningen.

Nu finns undervisningsmaterial om strukturerade härledningar på webben. Totalt har sex rapporter som publicerats i TUCS Lecture Notes/Imped serien. De här rapporterna är alla fritt tillgängliga och kan laddas ned från Impeds websida.

Det är bäst att börja med "How to get started" sidan, för att få en uppfattning om hur och när de här olika rapporterna är tänkta att användas. Rapporterna är tillgängliga både på svenska och på finska.

På Imped sidorna får ni även annars en ganska bra bild av deras verksamhet. De två första fortbildningskurserna för mattelärare i gymnasiet startar snart, den finskspråkiga i början av november och den svenskspråkiga i början av december. Den finskspråkiga har redan full beläggning (max 20 deltagare), och intresset har varit bra. Båda kurserna är i princip 5 hela dagar (2 dagar + 2 dagar + 1 dag), och har en stark fokus på hur man använder strukturerade härledningar i praktiken (mycket handledda övningar och diskussioner om metoden).