Avhandling om relationen mål-bedömning

Fredagen den 24 oktober försvarar Gunilla Näsström, institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Measurement of Alignment between Standards and Assessment. Svensk titel: Mätning av samstämmighet mellan mål och bedömning. Avhandlingen har fokus på kursplaner och centralt utformade gymnasieprov i matematik och kemi.

Läs mer, [Umeå universitet] ...