Nationella prov slopas i England

De nationella proven i matematik, engelska och naturvetenskap slopas för 14-åringar i England.
Enligt ordförande i lärarnas nationella fackförbund är detta ett bevis på att provsystemet har misslyckats.

Läs mer, [BBC] ...

Se även, [NCTEM] ...

Relaterade svenska nyheter

Nya nationella prov 2009, [NCM]

Brister i betygsättning, [NCM]