Gymnasielärare prisad

Årets Karl-Georg Ahlströmspris tilldelas Lena Apelthun, lärare i matematik, fysik och geografi vid Lundellska skolan i Uppsala. Det delas ut i samband med utbildningsvetenskapliga fakultetens lärardag den 9 oktober.

Hon får priset för att hon bland annat har lyckats lyfta matematikämnet och öka elevernas intresse. Lena har också utvecklat gymnasieskolans kontakter både med grundskolan och med universitetet genom att elever från årskurs 9 med framgång läst gymnasiekurs i matematik på Lundellska skolan och genom att elever från Lundellska läst högskolekurs i matematik i samarbete med matematiska institutionen, Uppsala universitet.

Pressmeddelande, [Newsdesk]

Läs även om samverkansprojektet kring övergången gymnasieskola - högskola, [Mattebron/NCM] ...