Tema Matematik på forskning.se

Forskning.se har lanserat temat matematik med tyngdpunkt på beräkningsmatematik. På webbplatsen beskrivs olika aspekter av beräkningsmatematik och man kan också läsa om hur detta stora område inom matematiken kommer till nytta i verkligheten, t ex inom meteorologi, kryptografi, medicin och andra områden. Det finns också interaktiva animationer där man i realtid kan prova olika varianter av det så kallade trekropparsproblemet.

Läs vidare ...

Några av de forskare som har skrivit och blivit intervjuade på webbplatsen är Johan Håstad, Anders Logg, Juni Palmgren, Gerd Brandell och Staffan Rohde som alla också har skrivit var sitt kapitel i den populärvetenskapligt matematiska boken Människor och matematik - en läsebok för nyfikna.