Matematiksvårigheter ignoreras

I en debattartikel i senaste numret av Specialpedagogik (nr 4, 2008) skriver Arne Engström om de 15 % lägst presterande eleverna i matematik. Han menar att bland de många åtgärder som regeringen aviserat och beslutat om, finns ingen med inriktning mot elever i behov av särskilt stöd.

Läs vidare, [Specialpedagogik] ...

I samma nummer gratuleras även en veteran inom fältet, Olov Magne, på 90-årsdagen.

Läs debattinlägg på Nämnaren på nätet ...

Läs om regeringens satsning på läsa-skriva-räkna ...