Läsa-skriva-räkna-satsningen

Förordning och tillhörande uppdrag till Skolverket om Läsa-skriva-räkna-satsningen är nu beslutade och publicerade. Satsningen omfattar 150 milj kr 2008, 250 milj kr 2009 och 500 milj kr 2010.
Förordningen (SFS 2008:754) träder i kraft 2008-10-01.

Läsa-skriva-räkna-satsningen ...

Förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna ...

Uppdrag till Statens skolverk angående statsbidrag för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna ... (se bilagan "Uppdrag till Statens skolverk")

Statsbidrag läsa, skriva och räkna ...

BilagaStorlek
Ikon för PDF Uppdrag till Statens skolverk45.87 KB