Ge förskollärarna ämneskunskaper

Förskolan behöver en egen didaktik med både lek och lärande. Det anser Ingrid Pramling Samuelsson, Professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, vid Göteborgs universitet.
- De behöver ämneskunskaper, till exempel i matematik, naturvetenskap och skriftspråkande, men de måste också kunna prata med barnen om det. Förskolan är väldigt mycket en göra-kultur. Man gör en massa saker med barnen och så tar man för givet att de lär sig. Men så enkelt är det inte.
Läs mer ...

Förskolan får också ett lyft ...

Förskolelyft i matematik med NCM ...

Små barns matematik - Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare ...

Matematik i förskolan ...