Göran Emanuelsson-stipendiet 2008

Mikaela Thorén vid Högskolan i Kalmar samt Daniel Bokne och Olof Kristmansson vid Umeå universitet delar på årets Göran Emanuelsson-stipendium för bästa examensarbete kring lärande och undervisning i matematik.

Stipendiet har instiftats av Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet för att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik. Stipendiesumman är på 25 000 kronor och utdelas som resestipendium.

Läs mer om arbetena, [LUMA/NCM] ...

Lär artikel [Östran] ...

Läs mer, [Västerbottens folkblad] ...

Läs nyhet [Göteborgs Universitet] ...