Mattebromöte gymnasium–högskola

Göteborgs universitet och Nationellt centrum för matematikutbildning inbjuder härmed två representanter från varje lärosäte till möte i Stockholm fredagen den 14 november. Varje lärosäte får även möjligheten att bjuda med två gymnasielärare med vilka man har ett samarbete eller där samarbete planeras. 

Dessutom inbjuds en representant från varje gymnasieskola som hösten 2006 beviljades medel från Myndigheten för skolutveckling. Vi är nu alla nyfikna på hur det har gått och har därför inbjudit dessa gymnasieskolor att presentera sina erfarenheter och projekt i en posterutställning vid konferensen. Konferensen avslutas med mingel mellan klockan 16–18 där alla får tillfälle att ta del av deras projekt.

Även företrädare från Utbildningsdepartementet, Skolverket och Högskoleverket deltar.

Temat för mötet:  Reformer i raketfart: Hur undviker vi övergångsproblematiken i framtiden?

Ta del av programmet ...
 
Ta tillfället i akt att också delta på rikskonferensen om spetsutbildningar i matematik som äger rum i samma byggnad torsdagen den 13 november.

Hur kan vi stödja och stimulera spetsutbildningar i matematik?...