Hur kan vi stödja och stimulera spetsutbildningar i matematik?

Rikskonferens kring spetsutbildningar vid gymnasieskolor
Nationellt centrum för matematikutbildning inbjuder tillsammans med Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM) och Svenska Matematikersamfundet till en rikskonferens kring förslaget om spetsutbildningar i matematik vid gymnasieskolor. Konferensens syfte är att stödja och stimulera de gymnasieskolor som kommer att ansöka om att få anordna sådan spetsutbildning – eller på annat sätt har särskilt intresse för sådan utbildning.

Medverkar gör bl a statssekreteraren vid utbildningsdepartementet, Bertil Östberg.

Läs vidare, [NCM] ...