Hur kan vi stödja och stimulera spetsutbildningar i matematik?

Rikskonferens kring spetsutbildningar vid gymnasieskolor
Nationellt centrum för matematikutbildning inbjuder tillsammans med Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM) och Svenska Matematikersamfundet till en rikskonferens kring förslaget om spetsutbildningar i matematik vid gymnasieskolor. Konferensens syfte är att stödja och stimulera de gymnasieskolor som kommer att ansöka om att få anordna sådan spetsutbildning – eller på annat sätt har särskilt intresse för sådan utbildning.

Läs pressmeddelande ...

Målgrupp
Konferensens målgrupp är främst gymnasielärare, skolledare och högskolelärare

Plats
Konferensen äger rum torsdagen den 13 november på Norra Latin i Stockholm.

Konferensavgift
995 SEK (exkl. moms) inklusive kaffe och lunch.

Anmälan
Sista anmälningsdag är 2 november. Bindande anmälan görs via vårt webbformulär ...

Konferencier
Anette Jahnke, Nationellt centrum för matematikutbildning

Program

09.30–10.00 Registrering och kaffe  
10.00–10.30 Spetsutbildningar i gymnasiet. Bakgrund och motiv. Mål och riktlinjer
Bertil Östberg
Information från Skolverket
Johan Börjesson
10.30–11.00 Erfarenheter från Malmö Borgarskola
Göran Kvist, Nicola Sarac
11.00–11.15 Paus
11.15–11.45 Erfarenheter från Danderyds matematikgymnasium
Susanne Gennow
11.45–12.15 Hur upplever elever att gå en spetsutbildning?
Per Moosavi, Jakob Lavröd, Rebecka Geijer Michaeli
12.15–13.15 Lunch
13.15–14.00 Hur kan matematiker stödja och stimulera? Jana Madjarova, Torbjörn Lundh, Anders Björner
14.00–15.00 En inblick i svensk forskning kring elever med särskilda förmågor och fallenhet i matematik
Linda Mattsson, Eva Pettersson
15.00–15.30 Kaffe
15.30–17.00 Paneldiskussion: Hur tar vi vara på våra talanger?
Agne Bergvall, Göran Kvist, Torbjörn Lundh, Jana Madjarova, Inger Wistedt, Moderator: Bengt Johansson

Avslutning och utvärdering
Ladda ned Powerpointpresentationer. Zip-arkiv, ca 9,6 MB.

Medverkande
Agne Bergvall, elittränare i friidrott och fysisk idrott
Anders Björner, föreståndare för Institut Mittag-Leffler
Johan Börjesson, undervisningsråd, Skolverket
Per Moosavi, f.d elev Danderydgymnasiet
Susanne Gennow, gymnasielärare, Danderydsgymnasiet
Anette Jahnke, Nationellt centrum för matematikutbildning
Bengt Johansson, föreståndare, Nationellt centrum för matematikutbildning
Göran Kvist, gymnasielärare, matematikutvecklare, Malmö Borgarskola
Jakob Lavröd, elev Malmö Borgarskola
Torbjörn Lundh. Ordförande, Svenska kommittén för matematikutbildning vid KVA
Jana Madjarova. styrelseledamot, Svenska matematikersamfundet
Linda Mattsson, doktorand i matematik med inriktning mot ämnesdidaktik, Göteborgs Universitet
Rebecka Geijer Michaeli, elev, Danderydsgymnasiet
Eva Pettersson, universitetsadjunkt i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola, forskarstuderande i matematik med didaktisk inriktning vid Växjö Universitet
Nicola Sarac, rektor för Malmö Borgarskola
Inger Wistedt, professor i pedagogik, Stockholms universitet
Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Referenser
Grouping and acceleration practices in Gifted Education
Linda E. Brody (Ed). I serien: Essential Reading in Gifted educaton, Sallu M Reis Series Edition.

The Routledge International Companion to Gifted Education
Ed: Tom Balchin, Barry Hymner, Dona J. Matthews.