Matematik förutsäger tillgång på kräftor

Vad som reglerar tillgången på kräftor är ämnet för en ny doktorsavhandling från Lunds universitet. Blnbsp;a har en matematisk modell – den första i sitt slag – utvecklats som gör det möjligt att förutsäga hur stor tillgången blir från år till år.

Läs mer, [Lunds universitet] ...