Människor och matematik

Läs ...
... utdrag ur Människor och matematik ...

... i Nämnaren nr 1, 2008, om Människor och matematik ...

Människor och matematik – läsebok för nyfikna
Detta är en läsebok för nyfikna. Många tror att matematiken är en färdigkonstruerad byggnad. Men det är en vanföreställning: varje år kommer tiotusentals matematiska resultat och nya sätt att se på redan välkända fakta. Vad gör forskande matematiker? Inom matematiken samsas urgamla sanningar och metoder med vetenskapens senaste rön. I bokens tjugotvå kapitel grupperade i fem avdelningar ges en bild av båda sidor och smakprov från matematikens viktigaste områden.

Några av artiklarna är lättillgängliga och kräver endast elementära kunskaper i matematik, andra förutsätter mer. Med nyfikenhet som drivkraft hoppas vi att läsaren kan ta sig an även mer avancerade artiklar och att texterna ska väcka lust till fördjupning och att läsa vidare. Avsikten med boken är dock i första hand att ge orientering om och upplevelser av matematik, med forskande matematiker som vägvisare. Detta är inte en lärobok i matematik utan en läsebok om matematik. I första hand var det tänkt att bli en bok för lärarutbildning och för redan verksamma lärare, men det är en bok som också kan passa som bredvidläsningsbok på gymnasieskolan.

Gå till bokens webbsida ...

SBN: 978-91-85143-08-5
Sidantal: 390

Pris: 275 kr,
193 kr för studerande
165 kr för N-prenumeranter

Författare:
Stefan Arnborg, Gunilla Borgefors, Gerd Brandell, Tom Britton, Lennart Carleson, Kimmo Eriksson, Magnus Fontes, Johan Håstad, Peter Jagers, Sten Kaijser, Christer Kiselman, Frank Kutzschebauch, Svante Linusson, Anders Logg, Erik Palmgren, Juni Palmgren, Ulf Persson, Staffan Rodhe, Johan Tysk, Frank Wikström & Josefin Bodell Werneker

Redaktion: Ola Helenius & Karin Wallby

Beställ via toppmenyn.