Matematik förutspår orkaner

Hur atmosfären beter sig styrs av fysiska lagar som kan uttryckas som matematiska ekvationer. Dessa ekvationer representerar olika atmosfäriska egenskaper som temperatur, vindhastighet och -riktning, fuktighet mm och hur dessa förändras från sitt utgångsvärde.

Läs vidare, [wunderground.com] ...