Riksdagsfråga om dyskalkyli

Raimo Pärssinen (s) har ställt en fråga till utbildningsminister Jan Björklund om matematiksvårigheter och dyskalkyli och undrar genom vilka åtgärder som statsrådet avser att uppmärksamma problemet i skolvärden och stödja de utsatta.

Fråga 2007/08:1562 Satsningar mot dyskalkyli, [Riksdagen] ...

Läs utbildningsministerns svar, [Riksdagen] ...