Konferens om hur innehållet behandlas

Varför halkar svenska skolelever efter i internationella jämförelser? Enligt bland andra utbildningsminister Jan Björklund beror det på att lärarna har för svaga ämneskunskaper.

Men enligt professor Ference Marton är den främsta orsaken det måttliga intresset för hur undervisningens innehåll behandlas, jämfört med vad som är fallet i länderna som toppar de internationella jämförelserna. Ference Marton talar om de pedagogiska villkoren för lärande vid den stora europeiska konferens som hålls vid Göteborgs universitet i september.

Europas pedagogiska forskarelit till Göteborgs universitet, [GU] ...

Fler konferenser, [NCM] ...