Förskolan lyfter matematiken

Som vi tidigare berättat om visar aktuell forskning att barns informella kunnande i matematik har stor betydelse för senare skolframgång, till och med större än tidig läsförmåga. Barn från understimulerade miljöer är de som har mest att vinna på att delta i en förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Små barns matematik viktigast för studieframgång ...

EU: Satsa på förskolan och undvik tidig differentiering ...

I senaste numret av tidskriften Science (29/8) finns en artikel, "Preschool Influences on Mathematics Achievement", med nya bevis på värdet av tidiga insatser i förskolan.

A long-term UK study by academics found the biggest influence on a child's achievement in maths at 10 was the education of their mother. But they found that going to a good pre-school or primary school and playing word and number games at home also had a big effect.

Pre-school 'gives maths boost', [BBC] ...

Study predicts long-term benefits of preschool learning, [The Guardian] ...

Children who go to nursery better at maths research suggests, [Times] ...

Förskolelyft i matematik med NCM ...

Förskollärarlyft med matematik ...

Små barns matematik – Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare, [NCM]

Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik ...

Matematik i förskolan, vad, varför och hur? [MSU] ...