Matematikbiennalerna värdesätter jag högst

Peder Claesson, initiativtagare till Matematikbiennalerna, har intervjuats i Borås tidning (27/8). Som pensionär bor han periodvis i sin barndoms skola. Han ser med oro på dagens lärarutbildning som han anser bristfällig, framför allt när det gäller matematik. "Vi är inne i en ond spiral", konstaterar han.

Läs mer, [Borås tidning] ...

Matematikbiennalen.se ...