Den negativa trenden i matematik fortsätter

Andelen elever som inte nått upp till betyget godkänt i matematik i grundskolan var 2007 den största på tio år. Preliminär statistik från Skolverket för 2008 visar att andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program  fortsätter att minska.  Störst andel elever som inte når målen för godkänt finns i matematik.

Läs mer, [Skolverket] ...

Färre är behöriga till gymnasiet, [DN] ...

Stora betygsgap mellan skolorna, [Svd] ...

Kris i skolan? [SR] ...

Stockholms elever allt bättre, [DN] ...

Kunskapsras på åk 9-provet i matematik, [NCM] ...

SKL: Anmärkningsvärd försämring i matematik, [NCM] ...