Läsa-skriva-räkna-satsningen

Välinformerade kommuner förbereder sig nu för att söka medel från regeringens läsa-skriva-räkna-satsning som Skolverket inom kort kommer att få uppdrag att fördela. Satsningen är ett riktat statsbidrag till kommunerna på 150 miljoner kronor under 2008, 250  miljoner kronor under 2009 och 500 miljoner kronor under 2010.

Läs mer, [Helsingborgs Dagblad] ...

Skolblad för skolorna i Åstorps kommun, [Skolverket] ...

Mål åk 3, [Skolverket] ...