USA: Oro över utvecklingen i Ma, NO och Te

En grupp bestående av 15 ledande amerikanska näringslivsorganisationer har gått samman i ett initiativ med målsättningen att fördubbla antalet universitetsutbildade i matematik, naturvetenskap och teknik fram till år 2015. En färsk rapport visar på en utveckling som pekar åt fel håll.

In 2005, 15 prominent business groups warned that a lack of expert workers and teachers posed a threat to U.S. competitiveness. A high-profile push by American business groups to double the number of U.S. bachelor's degrees awarded in science, math and engineering by 2015 is falling way behind target, a new report says.

Läs mer, [Education week] ...

Läs rapporten Tapping America's potential, [tap2015.org, pdf] ...

US: Education commission of the states - Responds to national demand for science and math workforce, [Netscape internet service] ...

Från tidigare Aktuellt: Brist på ingenjörer, [NCM] ...