Matematisk modell för stabila äktenskap

Kärleken är blind och förälskelsen galen, brukar det heta. Det finns faktiskt god vetenskaplig täckning för båda påståendena. Både kemi och matematik kan beskriva kärlekens mysterium – och dessutom förutspå en relationskollaps. Det skriver forskare i tidskriften Evolution and Human Behavior. Man har tagit fram en matematisk modell som med 94 procents säkerhet kan förutspå om en relation kommer att spricka inom fyra år eller inte.

Läs mer, [Metro] ...

A mathematical test for the ideal marriage? I don't need one – my wife's rolling eyes tell me all I need to know ...

Stabila äktenskap - kapitel av Kimmo Eriksson i boken Människor och matematik, [NCM] ...