Brist på ingenjörer

Många studenter väljer bort ingenjörsutbildningar på grund av bristande förkunskaper i främst matematik. Nu krävs det kraftåtgärder för att säkra tillgången på ingenjörer i Sverige. Det skriver Lars Martinsson i GP Debatt. Han är vd på Pharmadule, ett företag som tillverkar modulära bioteknik- och läkemedelsanläggningar.

Martinsson menar att lösningen ligger i ett ökat samarbete mellan näringsliv och skola, modernare ingenjörsutbildningar samt ett arbete för att höja statusen på matematik och andra naturvetenskapliga ämnen.

Läs mer, [GP] ...

Sverige behöver ingenjörer, [Sveriges ingenjörer, pdf] ...

Samverkan mellan skola och näringsliv – en framtidsfråga. Presentation av Jan-Eric Sundgren och Nicholas Tengelin, AB Volvo, på Matematikutvecklarkonferensen i Stockholm i januari 2008, [Matematikutvecklare.se, pdf] ...