EU: Invandrarbarn och utbildning

EU-kommissionen har antagit ett diskussionsdokument (grönbok) för att öppna en debatt om hur man med hjälp av utbildningspolitiska åtgärder kan tackla de utmaningar som invandring och rörlighet inom EU för med sig. Det finns ett stort antal barn med invandrarbakgrund i EU, och detta har fått omfattande konsekvenser för de europeiska utbildningssystemen. Några av de viktigaste frågorna är: hur förhindrar man att det skapas segregerade skolmiljöer och förbättrar tillgången till lika möjligheter inom utbildning? Hur tar man hänsyn till det allt större antalet olika modersmål och kulturella bakgrunder? Hur bygger man upp interkulturella färdigheter? Hur anpassar man lärarnas undervisningskvalifikationer? Hur bygger man broar till invandrarfamiljerna och invandrargrupperna?

Läs mer, [EU:s webbportal] ...

Från tidigare Aktuellt:
The mathematic performance for the first generation of  immigrant students is substantially below those of native Swedish students ... with only Belgium  performing worse on this scale. ... However, Sweden stands out as the country where the second generation of immigrant students makes the greatest improvements in mathematic performance. ...