Virkning löste problemet

På Times online kan man läsa om virkning som ett matematiskt verktyg:

Hyperbolic space is so complex that no one could build a model of it - until now. Daina Taimina explains how her craftwork solved a hundred-year-old mathematical mystery.

Läs mer, [Times online] ...

Hyperbolic crochet coral reef, [Southbank centre] ...

Virka stora pi, [Nämnaren] ...

Matematik och slöjd, [NCM] ...