Andra träffen – Laborativa material

vinjett.jpg

 • Praktiska frågor inför dagens träff.
  – Vem skriver minnesanteckningar?

Uppföljning av förra träffen

 • Titta igenom minnesanteckningarna och tag upp övriga reflektioner sedan förra träffen.
 • Följ upp aktiviteterna under Att göra, s 8.
 • Presentation av inspirationsmaterial
  – För- och nackdelar med materialet?
  – Vilken matematik kan eleverna förväntas lära sig?
  – Lämplig introduktion och uppföljning?
 • Vilka ändringar och/eller kompletteringar ska göras i visionen?
 • Gör ändringar och/eller kompletteringar i projektplanen. Ska den skrivas under? Av vilka? Projektansvarig och skolledningen? Kopiera den överenskomna projektplanen till alla.

Dagens tema: Laborativa material

 • Laborativa aktiviteter, se Korta aktiviteter. Arbeta parvis och följ instruktionerna. Redovisa inför gruppen. Reflektioner? Placera in aktiviteterna i strävansmatrisen.
 • Gå igenom resultatet av inventeringen på den egna skolan.
 • Välj bland följande:
  • Diskutera vilket material som behövs i er verkstad, se webbsidorna om Material.
  • Diskutera vad som behöver finnas i klassrummen.
  • Diskutera vilken struktur som kan vara lämplig i er verkstad och hur materialet ska placeras, s 28–33.
  • Diskutera hur ni kan ta vara på varandras kunskap i form av lektionsbeskrivningar, aktiviteter, problem, tips och idéer, utvärderingar, litteratur, länkar, appar etc.
  • Delge varandra förslag på spel som kan användas i matematikundervisningen. Vilken matematik finns i spelen? Hur kan den bli synlig för eleverna?
 • Uppbyggnad av skolans matematikverkstad. Var står vi nu? Vad behöver vi tänka på utifrån vad vi hittills läst och diskuterat? Nästa steg?

Inför nästa träff

 • Att fördela
  • Vem ger kort information om studiecirkeln på nästa veckokonferens?
  • Vem / vilka presenterar inspirationsmaterial nästa gång?
  • Vem / vilka ansvarar för en laborativ aktivitet nästa gång? I uppdraget ingår att fylla i ett planeringsunderlag, markera aktiviteten i strävansmatrisen, prova den tillsammans med egna elever, utvärdera, genomföra aktiviteten med kollegorna på nästa träff och dela ut det ifyllda planeringsunderlaget.
 • Att läsa
  • Innan du börjar läsa så skriv, för dig själv, ner hur du vill svara på frågan: Vad är ett begrepp?
  • Läs sedan Begrepp och uttrycksformer, s 35–52.
  • Titta på din tidigare beskrivning av begrepp och fundera över hur du nu skulle vilja svara på samma fråga. Reflektioner?
 • Att göra

  • Prova en aktivitet i din undervisning utifrån dagens diskussioner om material när ni själva arbetat med Korta aktiviteter.
 • Praktiska frågor inför nästa träff.