Gå på kurs i Roskilde

Roskilde Universitetscenter erbjuder svenska gymnasielärare att delta i kursen Problemorienteret projektarbejde inden for matematisk modellering. Morten Blomhøj och Tinne Hoff Kjeldsen är kursledare.

Läs vidare ...