Lic-forskarskolans platser fördelade

Vi har tidigare berättat om Lic-forskarskolan för yrkesverksamma lärare i naturvetenskap, matematik och teknik och ämnenas didaktik. Efter genomgång av de sökande har berörda lärosäten beslutat att anta följande 25 till forskarskolan:

Kalmar
Maria Bollen Helstad
Henrik Carlsson

Mittuniversitetet
Anna-Karin Westman

Malmö
Sanela Mehanovic
Thomas Lundbladh

Gävle
Marie Bergholm

Halmstad
Carl Henrik Hallström
Semir Becevic

Linköping
Anna-Lena Göransson
Peter Harrison
Daniel Dufåker
Anna Stenkvist
Peter Frejd
Patrik Erixon
Anette Pripp
Isabella Agder
Anna Lundberg

Umeå
Lena Adolfsson
Katarina Ottander
Ingrid Sandberg
Erika Boström

Kristianstad
Anna Svärd

Karlstad
Anna Bergqvist
Carola Borg
Nina Christenson

Mälardalen
Lena Apelthun

Läs mer, [Linköpings universitet] ...

Lärarlyftet, [Skolverket] ...