Vux – föräldrarna viktig resurs för små barns matematikutveckling

I en tysk uppföljande studie till PISA visas att föräldrarnas matematikkunnande har stor betydelse för hur barn lyckas i matematik. Tydliga resultat kan spåras redan i 3–4 årsåldern. Studien visar att föräldrarna är en resurs som kompletterar skolans undervisning. Kopplingen mellan vuxnas möjligheter att studera matematik och barnens kunskapsutveckling är därmed uppenbar.

Läs vidare, [Universitetet i Kiel] ...