SKL: Anmärkningsvärd försämring i matematik

Resultaten för eleverna i årskurs nio varierar stort mellan kommunerna. Även mellan kommuner med liknande förutsättningar finns fortfarande klara skillnader. Det visar Öppna jämförelser - grundskola 2008 från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Resultaten på ämnesprovet i matematik i åk 9 visar enl SKL en anmärkningsvärd försämring. I två tredjedelar av kommunerna har andelen elever med minst betyget godkänt minskat.

Uppgifterna för provbetyg och slutbetyg gäller vt 2007. Statistik från vårens (2008) nationella ämnesprov och slutbetyg kommer i augusti.

Läs mer, [SKL] ...

Siris, information om kvalitet och resultat, [Skolverket] ...

Skolblad. statistik avseende skolor, [Skolverket] ...

Matematiken ett orosmoln, [Lärarnas tidning] ...