Flerspråkig och interkulturell matematik

Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Malmö högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet har under vårterminen 2008 kring en gemensam ramkursplan genomfört en kurs Matematik i ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp. Kursen syftar till att utveckla ett flerspråkighetsperspektiv på matematikdidaktik hos lärare i matematik och modersmål och att skapa ett ökat samarbete mellan olika lärargrupper för att nå ökad måluppfyllelse i ämnet matematik.

Läs mer, [MSU] ...

Matematik, språk och kultur, [NCM] ...