Tredje träffen – Begrepp och uttrycksformer

vinjett.jpg

 • Praktiska frågor inför dagens träff.
  – Vem skriver minnesanteckningar?

Uppföljning av förra träffen

 • Titta igenom minnesanteckningarna och tag upp övriga reflektioner sedan förra träffen.
 • Presentation av inspirationsmaterial.
  – För- och nackdelar med materialet?
  – Vilken matematik kan eleverna förväntas lära sig?
  – Lämplig introduktion och uppföljning?

Dagens tema: Begrepp och uttrycksformer

 • Vilka uttrycksformer arbetar eleverna oftast med på skolans matematiklektioner? I hur hög grad stämmer det med era egna visioner om undervisning? Behöver något eventuellt utvecklas? Vad hindrar? Vad hindrar inte?
 • Välj ett eller flera aktuella matematiska begrepp. Arbeta i grupp och fyll i begreppstavlan. Diskutera gemensamt. Funderingar? Reflektioner? Ger den stöd för begreppsutveckling? Varför? Varför inte? Eventuella kompletteringar?
 • Laborativ aktivitet.
  Prova! Diskutera utifrån planeringsunderlaget och begreppstavlan.
 • Uppbyggnad av skolans matematikverkstad.
  Var står vi nu? Vad behöver vi tänka på utifrån vad vi hittills läst och diskuterat? Nästa steg?
 • Övriga reflektioner utifrån Begrepp och uttrycksformer, s 35–52?

Inför nästa träff

 • Att fördela
  • Vem ger kort information om studiecirkeln på nästa veckokonferens?
  • Vem / vilka presenterar inspirationsmaterial nästa gång?
  • Vem / vilka ansvarar för en laborativ aktivitet nästa gång? I uppdraget ingår att fylla i ett planeringsunderlag, markera aktiviteten i strävansmatrisen, prova den tillsammans med egna elever, utvärdera, genomföra aktiviteten med kollegorna på nästa träff och dela ut det ifyllda planeringsunderlaget.
 • Att läsa
  • Förmågor, s 53–66.
 • Att göra
  • Eventuellt praktiskt arbete till, eller i, verkstaden.
  • Välj ett av förslagen:
  • 1. Prova dagens laborativa aktivitet i din egen undervisning. Något som överraskar dig? Positivt? Negativt? Varför?
  • 2. Prova aktiviteten Rika tärningar, s 55–57, i klassen. Något som överraskar dig? Positivt? Negativt? Varför?
  • 3. Välj ett aktuellt matematiskt begrepp och använd begreppstavlan som underlag för din egen undervisning. Något som överraskade dig? Positivt? Negativt? Varför?
 • Praktiska frågor inför nästa träff.