Vux – NCM och Stockholm i samarbete

I tidskriften KOM:s maj-nummer beskrivs 5-poängskursen "Vuxnas matematiklärande". Kursen, som är ett samarbete mellan NCM / Göteborgs universitet och Stockholm / Åsö vuxengymnasium, lockade 16 matematiklärare – från Umeå i norr till Vellinge i söder – med mångårig erfarenhet av vuxenundervisning. I artikeln beskrivs kursens innehåll och studieformer. Två av kursdeltagarna berättar också kortfattat sina skriftliga fördjupningsarbeten.

Artikeln läggs ut på NCM:s webbplats med tillstånd från KOM:s redaktion.

Läs artikeln, [NCM, Pdf] ...

Tidskriften KOM ...