MSU:s nyhetsbrev i matematik

MSU:s nyhetsbrev 4 har Finlands arbete i matematik som tema.

Läs mer, [MSU] ...

NCM tecknade 2007 en överenskommelse om samarbete med den svenskspråkiga motsvarigheten i Finland, Resurscentret för utveckling av matematik, naturvetenskap och teknik i Finland (RC) och med Centret för utveckling av undervisning i matematik och datateknik i Åbo (IMPEd).

Den senaste tiden har samarbetet koncentrerats till IMPEds nya ideér för gymnasieskolans matematikundervisning:

Nya idéer från Finland, [NCM] ...

Successful mathematics happening in Turku, [crest.cs.abå.fi] ...

Kontakter har här etablerats mellan IMPEd, Umeå forskningscentrum för Matematikdidaktik (UMF), Stockholms stads kvalitetsavdelning och studentorganisationen Intize

Med stöd av vårt systercentrum i Finland informerar vi kontinuerligt på NCMs webbplats under Aktuellt om sådant som kan vara av intresse från matematikundervisningen i vårt grannland. Några exempel från vårens Aktuellt

What makes Finnish kids so smart?, [NCM] ...

Pussel för lärande i matematik, [NCM] ...

Finland: Läroböckernas betydelse stor, [NCM] ...

Finland satsar på förebyggande specialundervisning, [NCM] ...

Samarbete med Finland sker också via representanter i redaktionerna för våra nordiska tidskrifter Normat och Nomad

NCM medverkade i planering och genomförande av en konferens i Mexico City i april i år -
Foro Internacional: La Enseñanza de las Matemáticas. Vid denna konferens höll seniorforskare Pekka Kupari från universitetet i Jyväskylä en mycket uppskattad föreläsning om matematikundervisningen i Finland.

Mathematics education in Finnish comprehensive school -curriculum, instructional practices and
developmental prospects, [ifie.educ] ...

Vi återkommer med mer information om den aktuella konferensen som också innehöll bidrag från Celia Hoyles, Rosamund Sutherland och Luis Rico och en tvådagars workshop om Matematikverkstäder under ledning av Lena Trygg och Elisabeth Rystedt