Normat 1 och 2 -08: Stor intervju med Atle Selberg

Nummer 1 och 2 2008 av Normat har nyss skickats till prenumeranterna. De innehåller de två första delarna av en stor intervju med Atle Selberg som gjordes ca två år innan han dog 2007. Alte Selberg är den mest namnkunniga norska matematikern i modern tid och fick bland annat Fieldsmedaljen, bland annat för sitt elementära bevis av primtalssatsen.

I nummer 1 berörs Selbergs uppväxt och tidiga kontakter med matematiken
Normat 1, 2008 ...

I nummer 2 berörs Selbergs arbete med primtalssatsen och den kontrovers med Paul Erdös som fanns runt detta. Normat publicerar också som första tidskrift i världen några brev som 1949 skickades mellan referee och redaktör till the Bulletin of the American mathematical society som stödjer Selbergs version om historien om beviset.
Normat 2, 2008 ...

Primtalssatsen är det resultat som säger oss ungefär hur tätt primtalen är fördelade på tallinjen. Låt p(x) vara funktionen som till varje tal x ordnar antalet primtal som är mindre än x. T ex är då p(10)= 4 eftersom precis primtalen 2, 3, 5 och 7 är mindre än 10. Primtalssatsen säger att för allt större värden på x kommer p(x) allt mer likna funktionen x/ln(x). Mer exakt: kvoten mellan de två funktionerna kommer närma sig 1.

Läs mer om primtalssatsen, [Wikipedia] ...

Läs mer om Atle Selberg, [Wikipedia] ...