Kritik mot intagningsregler för urval till gy

Intagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) brister. Tester får inte användas som underlag för urval av sökande till gymnasieutbildningar utanför det estetiska området. Exempel på utbildningar där sådana tester genomförs är den matematiska sektionen vid Naturvetenskapsprogrammet vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

Läs mer, [Skolverket] ...

Gymnasieförordningen (Kap. 6 Urval), [Riksdagen] ...

"När det gäller antagningsprov i matematik så kommer vi säkert att ansöka om att få bedriva det som en försöksverksamhet med tanke på regeringens uttalande i frågan", säger Helene Odenljung, ordförande i utbildningsgruppen inom GR.

Hård kritik mot gymnasieintagning, [DN] ...

Elitklassförslaget på remiss, [NCM] ...