Matematikverkstadsbokens aktiviteter

stonehenge.jpg

Vilka matematiska aktiviteter föregick detta resultat?


Här följer handledningens förslag kompletterade med länkar, telefonnummer etc:

 • I läroböcker och särskilt i lärarhandledningarna, finns många bra idéer, aktiviteter och uppslag för en matematikverkstad. På följande länkar finns information om matematikläroböcker och länkar till läromedelsförlag:
  Läromedelsutställning >>
  Svenska förlag >>
  Utländska förlag >>

 • I slutet av handledningen ges förslag på inspirationsböcker som både innehåller aktiviteter och uppslag till egna lektionsidéer. Litteraturlista >>

 • Strävorna är en del av Nämnaren på nätet där material publiceras ordnat efter kursplanens Syfte och Centralt innehåll. Här finns t ex Nämnarenartiklar i fulltext, aktiviteter, problem och webblänkar, se Strävorna >>

 • ArkivX-tra är också en del av Nämnaren på nätet. Där samlas bland annat aktiviteter som är av annan karaktär än de som finns i Strävorna. Det kan exempelvis vara en kompendium där förslag på hur ett laborativt material kan användas i arbetet med i princip alla olika matematiska innehåll som finns i kursplanen. Se ArkivX-tra >>

 • Uppslaget i Nämnaren består alltid av en praktisk lektionsidé. Sedan år 2000 läggs alla ut i fulltext på Nämnarens webbplats, se Pdf-arkivet Uppslag >>

 • Nämnarens Problemavdelning innehåller många problem som det går att arbeta laborativt med. Även dessa läggs ut i fulltext, se Pdf-arkivet Problemavdelningen >>

 • Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan är en NämnarenTema-bok. Den vänder sig till grundskollärare och skolbarnsföräldrar och innehåller aktiviteter som kan användas i en matematikverkstad. Information om boken finns här >>

 • Kängurun – Matematikens hopp! Tredje torsdagen i mars varje år genomförs denna internationella matematiktävling. Svenska arrangörer är Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med NCM. Syftet är att stimulera intresset för matematik. Elever ska inte bara arbeta med problemen under tävlingsdagen, utan dess möjligheter kommer undervisningen till glädje även efteråt, t ex genom lösning och diskussion i grupper och klasser. Mer information och tillgång till tidigare års uppgifter finns på Nämnarens webbplats, se Kängurusidan >>

 • Länkar till andra tävlingar som kan ge uppslag till aktiviteter finns också på Kängurusidan >>

 • Adventskalendrar med matematikinnehåll ges ut av t ex Nämnaren. Håll utkik efter Nämnarens adventskalender i nr 4 och framåt höstkanten på Nämnarens webbplats. Alla adventskalendrar från år 2002 och framåt finns samlade här >>

 • PRIM-gruppen har ställt samman ett antal matematikuppgifter i en Uppgiftsbok som kan laddas ner från nätet. Syftet är att eleverna ska få arbeta med uppgifter vars svar kräver lite längre redogörelser och resonemang. Uppgifterna lämpar sig för arbete i grupp, kan ha flera lösningar som är korrekta och många gånger är laborativa material både en tillgång och en förutsättning. Uppgiftsboken finns på PRIM-gruppens webbplats >>

 • Mattegömmor är det svenska namnet på laborativa aktiviteter från Mathematics problem solving task center i Australien. Läs också om Mattegömmor på SMaLs webbplats >>


Innehåll: LT