AKUT–gruppen

Analys, kunskapsuppföljning och utvärdering av matematikkunskaper

AKUT är en forskningsgrupp inom institutionen för Pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet som specialiserat sig på didaktiska analyser av skolmatematiken, utvärdering och kunskapsuppföljning av såväl matematikkunskaper som matematikundervisning. Dessa verksamheter har en lång tradition vid institutionen. Ända sedan 1970-talet har personal vid vår institution utvecklat egna diagnosinstrument, aktivt medverkat till att bygga upp såväl nationella prov som nationella diagnoser. De för dagen mest aktuella arbetsområdena är
TIMSS-studien, Trends in Mathematics and Science Study, Per-Olof Bentley FD, universitetslektor
DIAMANT, Skolverkets nya diagnosinstrument i matematik för årskurserna F – 5 Madeleine Löwing projektledare och Marie Fredriksson
Bakom AKUT ligger ett mångårigt arbete med att utveckla didaktiska teorier och undervisningsmetoder för matematikundervisning. Dessa teorier är dokumenterade i ett tiotal böcker utarbetade för lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare.

Det nationella diagnosmaterialet (Diamant) har följts upp på olika sätt på kommunal nivå.
• Bentley har följt upp diagnoserna med elevintervjuer i Lilla Edet följt av kompetensutveckling av lärarna
• Löwing har gjort mer omfattande kartläggningar elevernas matematikkunskaper i ett antal kommuner och rektorsområden kopplat till kompetensutveckling av lärare.
.
Kontaktperson
Madeleine Löwing, madeleine.lowing@ped.gu.se
FD, universitetslektor
Göteborgs Universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik /Ämnesdidaktik