Navet bygger ut för matematik

Navet i Borås ska bygga Matematikens palats, en 480 kvadratmeter stor satsning på matematik.

Läs mer, [bt.se] ...

Från Matematikdelegationens betänkande:
Inrätta Matematikens hus, med ett nationellt ansvar för spridning av experiment och utställningar till skolor, högskolor och andra centra t.ex. till science centers.
Skapa en miljö med spännande och inbjudande inramning dit allmänheten kan komma och fascineras av matematiken, delta i seminarier kring matematiken, dess rikedomar och dess användning. (Delförslag 1A. Sprid inspirerande exempel kring matematikens utveckling och användning, sid 110).