Invigning av Matteljén i Linköping

Den 19 maj invigdes Matteljén i Linköping. Initiativtagarna, och tillika matematikutvecklarna, Patrik Gustafsson och Jessica Vesterlund hälsade välkomna och presenterade Matteljén. Catharina Rosencrantz, ordf i barn- och ungdomsnämnden i Linköping invigde lokalen. Efter ytterligare anföranden av Lena Trygg, NCM och Margaretha Engvall, Linköpings universitet, fick gästerna möjlighet att prova inspirerande matematikaktiviteter över en kopp kaffe och tårta.

Matteljén är en matematikverkstad för alla som är intresserade av att arbeta laborativt i matematikundervisningen. Den huvudsakliga målgruppen för verkstaden är lärare i Linköpings kommun och lärarstuderande vid Linköpings universitet. Verkstaden ska sprida goda laborativa undervisningsidéer i matematik och inspirera lärare till att utveckla och variera sin undervisning, så att den passar alla elever oavsett kunskapsnivå och inlärningsstil. Matteljén är en spännande mötesplats för forskare, lärarutbildare, verksamma lärare och lärarstudenter.

Läs om vision, uppdrag samt mål och målgrupp (pdf) ...
Matteljén finns vid Linköpings universitet och kontaktpersoner är:

Patrik Gustafsson
patrik.gustafsson@linkoping.se
Jessica Vesterlund 
jessica.vesterlund@linkoping.se

En temakatalog om Matematikinspiration har färdigställts av Pedagogiskt centrum i Linköpings kommun och kommer att distribueras till samtliga skolor och förskolor i kommunen. Katalogen är en inspirationskatalog över olika Matematikprojekt som pågått i kommunen de senaste åren. För mer information, kontakta pedagogiskt.centrum@linkoping.se