Räkna med utematte

Det har visat sig att elever som lär sig matte i kombination med andra ämnen ofta blir bättre på matte. För att kunna utföra ett hantverk måste man ofta kunna mäta och beräkna material. I måndags fick eleverna gå runt på fyra olika stationer och jobba med olika aspekter av matten.

Läs mer, [Borås tidning] ...

Utomhusmatematik, [NCM] ...

Matematik och slöjd, [NCM] ...